Loading...

Kalite Politikamız

İzomas Korozyon Kontrol Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. Toplam Kalite yönetimi ilkesine göre yapılanmayı, yöneltilmeyi ve gelişmeyi ve bu gelişmenin her aşamada daha ilerisini amaçlayan sürgit bir devinim ile erişilebileceği anlayışını temel kalite ilkesi olarak belirlemiştir. Bu hedefin en büyük getirisi olarak kurumun verimliliğini, ürün ve hizmet kalitesini arttırmayı,bunun doğal sonucu olarak da kurum karlılığını, ürün/hizmet çeşidini ve Pazar payını artırmayı ve Gümrük Birliği koşullarına uyumlu,devingen ve yenilikçi bir işletme oluşturmayı hedeflemiştir.

Bu temel ilkeler doğrultusunda :

  • Kurum gerek duyduğu yapılanma, çalışma, araştırma ve gelişmelerin “Tam müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik olması.
  • Kurum işlevinin “öncü” sıfatına yaraşır sürekli bir atılım içinde, tutarlı ve bilinçli bir kalite düzeyine erişilmesinin sağlanması.
  • Müşteri gereksinimlerinin bütünüyle karşılanması, bu yöndeki atılımlarla pazarda oluşacak yeni gereksinimlerin tutarlı bir şekilde karşılanması ve devingen ve bilinçli bir büyümenin sağlanması.
  • Gelişmiş bir Toplam Kalite Yönetimi kavramı ile, tasarımdan son mamule, personel ilişkilerinden satış sonu hizmetlere kadar en yüksek kalite arayışı ile nitelikli, müşteriyi bütünüyle tatmin eden, ve global rekabet koşullarına uygun mal ve hizmetler sunmak.
  • Kalite önce insan ile başlar. Kurum içindeki her çalışan kurumun ortak kalite kavramları çerçevesine, hiç bitmeyen sürgit bir çaba ile ürettiği tüm mal ve hizmetleri kaçınılmaz bir şekilde kalite ile oluşur. Kurum için çalışanların Kalite konusunda yeterli ve sürekli eğitilmesi, amaçlanan başarı için temel adımdır.

Bu temel ilkeler doğrultusunda, gerekli “Kalite Niteliği” tüm çalışanların benimsediği, uyguladığı ve sürekli geliştirdiği vazgeçilmez bir parçadır. Yapılan her iş, sorgulayıcı bir kalite yaklaşımı ile irdelenerek, yapılan işin ilk seferde, her zaman ve her seferde doğru olarak yapılmasını sağlar. Mal ve hizmet üretiminin (Üretimin) her aşamasında amaç hataları düzeltmek değil,hata yapılmasını önleyecek sistem, araç-gereç, yöntem,bilgi,beceri ve sorumluluk ile çalışmaktır. Kurumun kısa ve uzun dönem başarısı, bu temel işlevin başarılma derecesi ile doğrudan orantılıdır.

ISO 9000 (EN29000) standartlarının öngördüğü bir yapı içine büyümeyi hedefleyen İzomas Şirketler Grubu,geleneksel hizmet ve teknolojide öncülük niteliklerini, toplam kalite yaklaşımının güçlü araçları ile, müşterilerinin gereksinimlerini eksiksiz olarak ve zamanında karşılamakta ödünsüz çalışmayı vazgeçilmez bir ilke olarak kabul etmiş olup,Global Rekabet ilkesi doğrultusunda sürekli bir gelişmeyi sağlayarak, bu konuda insan kaynakları eğitimi, geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile tutarlı bir büyümeyi getirecektir.

Telefon
+90 (216) 451 48 48 (Pbx)
Adres
Palladium Tower iş merkezi. Barbaros mah. Kardelen sok. no:2 kat:15 Ataşehir/İstanbul